Smer logo
 

Podporte Smer.sk a Dane.sk - prispejte na našu činnosť

Darujte a pomôžte nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci.

Ako použijeme získané prostriedky?

Predovšetkým na ľudí, technológie a stále nové informácie. Pre Smer pracuje viac ako 70 ľudí - prevažne dobrovoľníkov. Takmer polovica z nich pracuje na programovom kóde a technológii, časť skupiny sa zaoberá zberom údajov a komunikáciou s verejnosťou a občianskymi aktivitami. Ostatní zamestnanci tvoria našu administratívnu časť. Okrem toho pomáha Vaša podpora financovať aj technologickú štruktúru (servery, siete a internet) a hradiť administratívne poplatky za získavanie nových informácií.

Hlavnou myšlienkou a cieľom naďalej zostáva, že prostredníctvom portálu Smer su podporované aj široké masy dobrovoľníkov na Slovensku (ale aj vo svete), ktorí nám pomáhajú písať a upravovať údaje na stránke Smer.sk a jeho ďalších sesterských projektoch.

Zoznam darcov

Sysoon spol. s r.o. : 3.000 EUR

E.V.I.A.N. spol. s r.o.: 2.500 EUR

Pavel Kuľus: 2.000 EUR

Martin Daňo: 1.300 EUR, osobná práca a technické zručnosti

Stefan Smith : 50 EUR

Edita Brková: 50 EUR

Mary Wiliams: 50 EUR

Milan Hudák: 35 EUR

Gabriela Malá: 30 EUR

Anonymný darca: 30 EUR

Anonymný darca : 18 EUR

7 anonymných darcov po: 15 EUR

21 anonymných darcov po: 10 EUR

34 anonymných darcov po: 5 EUR

60 anonymných darcov po: 3 EUR

104 anonymných darcov po: 2 EUR

202 anonymných darcov po: 1 EUR


Smer.sk je nový a revolučný projekt. Pre svoj hladký štart a prvé obdobie prevádzky hľadáme spoluinvestora. Informácie o našom investičnom projekte nájdete Tu!


Pokiaľ nás chcete podporiť, finančné prostriedky môžete poslať na bankový účet:

Názov účtu: Občianskeho združenia Daňova reforma a spoločenský rozvoj

Banka: SLSP a.s.

Číslo účtu: 5039425906, Kód banky: 0900, Swift: GIBASKBX

IBAN: SK2509000000005039425906